Stadskanaal | Sportpark Noord | Berkenstraat 2a

head

Aanvraag en voorwaarden media-​accreditatie

Internationale Pinksterraces 2022

Deadline
Aanvragen voor de media-​accreditatie dienen uiterlijk vijf werkdagen voorafgaand aan het evenement ingediend te zijn.

Accreditatie voorwaarden

In het belang van de journalistieke werkzaamheden zullen enkel persaccreditaties worden verstrekt aan publicaties/​agentschappen die wensen te publiceren over het betreffende evenement en welke voldoen aan onderstaande accreditatie criteria.

 • Persaccreditaties worden enkel uitgereikt aan volwassenen (ouder dan 18 jaar).
 • Het is toegestaan dat geaccrediteerde journalisten en fotografen neventaken verrichten voor een raceteam en/​of racecoureur. Deze neventaken mogen echter niet de professionaliteit en kwaliteit van de daadwerkelijke publicatie (waarvoor accreditatie was aangevraagd) schaden.
 • Binnen 5 werkdagen na het evenement stelt men tenminste 6 foto’s op hoge resolutie zonder watermerk ter beschikking aan Mac Stadskanaal & Omstreken die gebruikt mogen worden voor promotiedoeleinden (de naam van de fotograaf zullen bij publicatie en gebruik van het beeldmateriaal separaat vermeld worden).
 • Mac Stadskanaal & Omstreken heeft te allen tijde het recht om reeds toegezegde accreditaties te annuleren, zonder opgaaf van reden. Ook onprofessioneel gedrag voorafgaand, tijdens of na de accreditatieprocedure, alsmede tijdens de race, kunnen leiden tot intrekken van de accreditatie (en onthouding van toekomstige accreditaties). Een rechtsaanspraak op accreditatie is niet mogelijk. Ook kan op basis van eerdere accreditaties, geen recht worden ontleend voor toekomstige accreditaties.

Huisregels media-​accreditatie

 • Alle aanwijzingen van de organisatie, haar medewerkers en beveiligingspersoneel dienen stipt en terstond te worden opgevolgd.
 • Geaccrediteerde pers heeft recht op 1 gratis toegangskaart p.p.
  De bevestigingsmail van de organisatie moet getoond worden bij het secretariaat.
  Het is vanwege de beschikbare ruimte niet mogelijk de auto op het terrein te parkeren.
 • Betreden van het circuit is enkel toegestaan met gepaste kledij; dichte schoenen en lange broek. Ook bij extreme hitte.
 • Het is tijdens een training/​race nimmer toegestaan zich voor de beveiligingsafzettingen te bevinden.
 • Het oversteken van de baan tijdens een training of wedstrijd is eveneens niet toegestaan.
 • Het betreden van het terrein geschiedt geheel op eigen risico. Door enkel het betreden aanvaardt de geaccrediteerde persoon onvoorwaardelijk dat Mac Stadskanaal & Omstreken niet aansprakelijk is voor de schade, het letsel en/​of diefstal aan de goederen of personen ongeacht hoe de schade of letsel is ontstaan.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om een accreditatie in te trekken wanneer misbruik wordt vastgesteld, of wanneer richtlijnen van de organisatie moedwillig niet worden nageleefd.
 • Video– en/​of foto opnames met drones zijn, vanwege veiligheidsredenen, niet toegestaan, tenzij door Mac Stadskanaal & Omstreken toestemming is gegeven.
 • Het is verplicht om een persvest van de organisatie te dragen bij toegang op het middenterrein (eigen persvesten zijn niet toegestaan). Het persvest mag alleen gedragen worden door de geaccrediteerde en mag niet worden doorgegeven en zal nadien ook ingeleverd moeten worden bij de organisatie. Ieder persoon met een persvest, dient zich aan de veilige zones te houden. Het is de verantwoordelijkheid van de betreffende persoon om zichzelf op de hoogte te brengen tot welke gebieden pers toegang heeft.

Voor vragen/​opmerkingen over de bovengenoemde accreditatie voorwaarden, de huisregels betreffend op de media-​accreditatie en/​of de status van de verstrekking van een media-​accreditatie kunt u contact opnemen met Rick Kupers, per e-​mail via Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Een media-​accreditatie voor de Internationale Pinksterraces 2022 is aan te vragen middels onderstaand formulier.

Digitaal aanvraagformulier

Het invullen van een correct e-​mailadres is van groot belang. Naar dit e-​mailadres zal bij het vertrekken van de media-​accreditatie de bevestiging worden verstuurd die nodig is bij het verkrijgen van toegang tot het evenement.